INASCO, recycling Asbestos into usefull materials

INASCO has developed a proprietary process that can turn hazardous
Asbestos into spinel , perovskite or basalt-fiber.

About Us

INASCO was founded by Barbara Ekström with the idea of recycling Asbestos into usefull materials. The process of conversion has been verified in cooperation with the Institute of Concrete and Cement (CBI) in Stockholm.
INASCO Asbestos Converting AB is registered in Sweden and headquartered in Lidingö, Stockholm.

The inspiration for INASCO came when Christopher de Flon, from the recycling company Renova, asked a straight forward question: "Can you turn Asbestos into something useful?".
An intense developement process kicked off and Barbara quickly produced the basis of our invention.
We also have a pending patent application for a long-distance laser that can cut 5cm of steel from 70 meters away.

Img

HOW IT WORKS

Asbestos is converted to reusable materials using a variety of additives and high temperature.

Testing has also been performed with typical Swedish eternit (also known as asbestos cement) with positive results.

A lot of work has been put into handling and processing asbestos material on industrial scale. Typical sources include demolition and renovations of offices, indistrial- and residential buildings. Business model includes processing material coming straight from construction sites. Whole process follows Swedish law and regulations.

INASCO Asbestos Converting AB

INASCO Asbestos Converting är ett företag som specialiserar sig på asbestomvandling.

Vi kan nu erbjuda Alert Pro 1000, världens första och tills nu,enda kända varningsenhet för luftburna asbestfibrer av alla typer. Alert Pro 1000 är bärbar, lätt,enkel att använda och bäst lämpad för inomhusmiljö. Ingen annan specialutbildning krävs.
Alert Pro 1000 utvärderar kontinuerligt allt i den luftburna miljön och ger både visuell och akustiskt realtidsalarm om asbestinnehållande material har frigjorts i luften. Denna tidiga möjlighet till varning hjälper till att förhindra risken för långvarig exponering för arbetstagare/användare.

Alert Pro 1000 kan särskilja asbestfibrer från andra icke-asbestfibrer genom användning av patenterad ljusspridningsteknologi, med hjälp av paramagnetiska egenskaper hos asbestfibrerna och en komplex algoritmisk statisk analys, som fungerar till 99, 98 %.

Img

Alert Pro 1000 är utvecklad under tio år med målet att rädda liv, förbättra säkerhet på arbetsplatser, ge lägre driftkostnader och mer ansvar till företag inom ett stort antal branscher, så som:

Byggnation och rivning

Borttagning av asbest

Underhåll och renovering

Avfallshantering

Yrkeshygien

Tunnel- och gruvdrift

Marin- och skrotning av fartyg

Akuttjänster, försvar och katastrofåterställning

Nukleär avveckling

Uthyrning och reparation av utrustning

Fastighetsförvaltning
bostadsrättsföreningar

INASCO Asbestos Converting AB

Drop Us a Line

For business or press inquiries please contact us.

Contact Us

  • Floravägaen 11 181 32 Lidingö
  • Email: be@inasco.se
  • Phone:+4673 315 49 49

We Also Count In Google Map